Kollektiv licensiering av rättigheter
Senast uppdaterad: 2016-04-22

Samordnad rättighetsförvaltning är en praktisk och kostnadseffektiv lösning för både användare och rättighetshavare i situationer när det inte skulle vara hanterbart med individuell licensiering. Reglerna om avtalslicens gör kollektiv licensiering möjlig.

Vad är kollektiv licensiering?

I grunden är upphovsrätt en individuell rättighet. Men i vissa situationer fungerar det inte rent praktiskt att varken inhämta individuella tillstånd eller att licensiera individuellt. Istället samordnas rättighetsförvaltningen genom att organisationer får uppdrag att samlat representera många rättighetshavare.

Praktiskt för licenstagaren

Kollektiv licensiering är praktiskt för licenstagaren eftersom det blir enkelt att få tillstånd. Genom licensen får man samordnat ett tillstånd att använda en bred repertoar av verk utan att på förhand behöva veta exakt vilka verk som kan bli aktuella att använda.
Lärares och elevers behov av att kunna kopiera och dela för undervisning, och anställdas behov av att kunna använda skyddade texter och bilder i jobbsammanhang, är typexempel på situationer då rättigheter behöver kunna klareras enkelt och på förhand.

Vilken roll har Bonus Copyright Access?

Bonus Copyright Access är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. Bonus Copyright Access har skapats för att licensiera rättigheter kollektivt på uppdrag av upphovsmännens, förlagens och utgivarnas organisationer på text-, bild- press- och notområdet.
Licensuppdraget kommer från våra 14 medlemsorganisationer.
Genom avtalen får skolor, företag, myndigheter och organisationer tillgång till en världsrepertoar av text, bild och not från digitalt och tryckt material. Avtalen ger rätt att kopiera och dela material inom licenstagarens verksamhet från bl.a. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga publikationer och annan litteratur.
170_x170
Avtalslicens gör det möjligt
Det är reglerna om avtalslicens i upphovsrättslagen som gör det möjligt för upphovsmän, förlag och utgivare att samordna sin licensiering.