Avtalslicens – ett förenklat sätt att få tillstånd
Senast uppdaterad: 2018-11-16

I upphovsrättslagen finns regler som gör det möjligt för upphovsmän, förlag och utgivare att licensiera rättigheter kollektivt via sina organisationer istället för individuellt. Bonus Copyright Access licensierar rättigheter kollektivt på uppdrag av rättighetshavarna på litteratur-, bild-, press- och notområdet.

Förhandstillstånd att använda verk från hela världen

När man behöver kunna kopiera och dela skyddat material inom t.ex. skolan eller på jobbet är det många rättighetshavare som berörs på en och samma gång. Både svenska och utländska. Det kan handla om författare, översättare, fotografer, journalister, kompositörer, tecknare, bokförlag, läromedelsproducenter, musikförlag, tidningsutgivare etc.
Att behöva söka tillstånd före varje användning hos varje rättighetshavare skulle inte vara ett praktiskt och hanterbart alternativ för varken licenstagare eller rättighetshavare.
Därför finns upphovsrättslagens regler om avtalslicens som gör det möjligt för rättighetshavarnas organisationer att licensiera upphovsmännens, förlagens och utgivarnas rättigheter samlat – kollektivt.
Bonus Copyright Access har ett uppdrag direkt från rättighetshavarnas 14 organisationer på litteratur-, press-, bild- och notområdet att bevaka upphovsmäns, förlags och utgivares rättigheter med anledning av upphovsrättslagens regler om avtalslicens på utbildningsområdet respektive området för den interna informationen på arbetsplatser.

Vad är avtalslicensverkan?

Det speciella för de avtal som skolor, företag, myndigheter och andra organisationer tecknar hos Bonus Copyright Access är att avtalen får så kallad avtalslicensverkan.
Avtalslicensverkan innebär att:

Garantier för de utanförstående

Eftersom avtalet får utsträckt effekt finns vissa skyddsbestämmelser inbyggda i avtalslicenssystemet för de rättighetshavare som inte är med i de avtalsslutande organisationerna. Läs mer om principen om likabehandling, rätten att kräva individuell ersättning samt rätten att förbjuda användning av verk.
170_x170