Forskola2
Kopiera och dela inom kommunal förskola
Senast uppdaterad: 2015-10-14

Sveriges samtliga kommunala förskolor har Skolkopieringsavtal som ger personal och barn rätt att kopiera och dela copyrightskyddade texter, bilder och noter för den pedagogiska verksamheten.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Copyrightskyddade texter, bilder och noter får kopieras och delas digitalt och analogt genom att:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Lägga in i digitala presentationer
  • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på förskolans slutna nätverk, på USB etc.
  • Dela materialet på förskolans slutna nätverk, via mejl etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Skolkopieringsavtalet ger personal och barn rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter eller från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk. Materialet får användas i den pedagogiska verksamheten inom förskolan.