Kontaktperson_skola
Kontaktperson för Skolkopieringsavtalet
Senast uppdaterad: 2015-10-20

Varje kommun, landsting och region har ansvar för att utse en eller flera kontaktpersoner som kan svara på frågor från oss på Bonus Copyright Access som rör tillämpningen av Skolkopieringsavtalet.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens roll är att vara länken mellan kommunen, landstinget eller regionen och oss på Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till lärare och andra som berörs av reglerna.
Enligt Skolkopieringsavtalet har varje kommun, landsting och region ett ansvar för att kopieringsreglerna i Skolkopieringsavtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal.

Det här kan vi behöva kontaktpersonens hjälp med

Bla_15_pix4
Hitta lämpliga tillfällen, personer och nätverk där Bonus Copyright Access kan informera om kopieringsregler och upphovsrätt.
Bla_15_pix3
Påminna rektorer om att regelbundet informera berörd personal om kopieringsregler, t.ex. vid läsårsstart.
Bla_15_pix
Se till att utskick av informationsmaterial skickas vidare till varje grund- och gymnasieskola etc. som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för.
Bla_15_pix2
Tipsa rektorer om att sätta upp Kopieringsguiden för skolor med aktuella kopieringsregler vid kopiatorer och skrivare.
Bla_15_pix
Se till att kommunen, landstinget eller regionen hjälper till att göra Bonus Copyright Access banner för skolan tillgänglig på lämpligt sätt på den digitala plattform som skolan använder.
phone_2551568706
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00

Kopieringsguide Lathund & Banner