5-bild_upphovsratt3
Konstcitat
Senast uppdaterad: 2018-12-10

Konstverk kan inte citeras i vanlig bemärkelse. Men det finns situationer då man kan återge offentliggjorda konstverk utan tillstånd.

Konstcitat i vetenskaplig framställning

Ett konstverk får återges i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning som inte framställts i förvärvssyfte, exempelvis i en doktorsavhandling. Däremot kan man inte utan tillstånd ta in ett konstverk i en populärvetenskaplig tidskrift utan tillstånd. En artikel i en populärvetenskaplig tidskrift har, till skillnad från exempelvis en doktorsavhandling, i allmänhet något slags vinstsyfte.
Konstcitat i en vetenskaplig framställning får återges oavsett i vilken form framställningen föreligger, t.ex. i tryck, digitalt eller på annat sätt t.ex. film.

Konstcitat i kritisk framställning

Konstcitat får också göras i anslutning till texten i en kritisk framställning. För att man ska kunna ta med bild, foto eller likande utan att fråga om lov ska den kritiska framställningen vara det huvudsakliga. Syftet med bildåtergivningen ska vara att ytterligare belysa det som textförfattaren analyserar.
Om en forskare på ett företag gör en forskningsrapport som ska delas ut bland kollegor eller anställda kan bilder alltså kopieras in i belysande syfte. Däremot är det inte tillåtet att i dekorativt syfte använda bilder på exempelvis omslag utan tillstånd.
Konstcitat i en kritisk framställning får inte återges i digital form.

Vissa konstverk får avbildas fritt

Man får fritt avbilda konstverk om konstverket är stadigvarande placerat på eller vid allmän plats utomhus. Finns däremot statyer och andra konstverk på privata tomter (även om man kan se konstverken utifrån) får dessa inte avbildas utan tillstånd – om det inte är för privat bruk.
Byggnader får man alltid avbilda fritt.
Upphovsrättslagen 23 §