Kontaktperson_skola3_2027507876
Förskolans kontaktperson för Skolkopieringsavtalet
Senast uppdaterad: 2015-10-20

Varje fristående förskola ansvarar för att en kontaktperson utses som kan svara på frågor från oss på Bonus Copyright Access som rör förskolans tillämpning av Skolkopieringsavtalet.

Kontaktpersonens roll

Kontaktpersonens uppgift är att vara länken mellan förskolan och Bonus Copyright Access. På så vis kan vi på ett effektivare sätt nå ut med information om kopieringsregler och upphovsrätt till pedagogerna och andra på förskolan som berörs av reglerna.
Enligt Skolkopieringsavtalet har varje fristående förskola ett ansvar för att kopieringsreglerna i avtalet efterlevs och att information om avtalet når berörd personal.
Det här kan vi behöva kontaktpersonens hjälp med
Bla_15_pix4_13456314
Att se till att förskolans personal regelbundet informeras om kopieringsreglerna, t.ex. vid läsårsstart
Bla_15_pix4_13456315
Kom ihåg att sätta upp Kopieringsguide för förskolor med aktuella kopieringsregler vid kopiatorer och skrivare
Bla_15_pix4_13456316
Att se till att Bonus Copyright Access banner laddas ner till förskolans lärplattform så att förskolans personal enkelt får tillgång till information om kopieringsregler och upphovsrätt
phone_2551568706_18000412
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00

Kopieringsguide & Banner