Kopiera för privat bruk
Senast uppdaterad: 2016-05-23

Den kanske mest betydelsefulla inskränkningen i upphovsmannens ensamrätt är den som gör det möjligt för var och en att kopiera för sitt privata bruk.

Privat bruk – för det personliga behovet

En privatperson får i vissa fall kopiera verk för privat bruk. Med privat menas att användningen inte på något sätt kan anses vara kommersiell. Man får inte använda det man kopierat för något annat ändamål än sitt personliga.
Att exempelvis kopiera körnoter för att öva hemma är tillåtet, men det är inte tillåtet att ta med sig noterna till den gemensamma körövningen eller att använda kopiorna i samband med körframträdande – då används inte kopiorna för privat bruk.
Att ladda ner material från nätet är tillåtet om förlagan är lovlig (läs mer nedan). Att ladda upp det man kopierat för privat bruk är inte tillåtet – då behövs det tillstånd från den som har rättigheterna till verket.

Verket ska vara offentliggjort

För att få kopiera för privat bruk ska verket vara offentliggjort. Är verket inte offentliggjort, exempelvis ett privat brev, får man varken citera ur det eller kopiera det för privat bruk.

Ett eller några få exemplar

Man får kopiera ett eller några få exemplar. Exakt hur mycket ”några få” är framgår inte av lagtexten, men helt klart är att man med formuleringen ”ett eller några få exemplar” markerar att svängrummet för antalet kopior är kraftigt begränsat.
Möjligheten att kopiera för privat bruk handlar just om exemplarframställning – inte om att också göra exemplaren tillgängliga för en allmänhet som blir fallet om man till exempel lägger ut musikfiler på nätet. Då det behövs tillstånd.

Kopior till familj och vänner

Det är tillåtet att ge en kopia till någon i den närmaste familje- och vänkretsen. Vänkretsen är dock inte något töjbart begrepp utan här handlar det om en förhållandevis snäv krets av nära vänner.

Kopiera på jobbet

Att kopiera på jobbet och dela med sig av kopiorna till kollegor är inte att kopiera för privat bruk. För att kunna göra det behövs licens från Bonus Copyright Access.
Om du på jobbet däremot tar en kopia till sig själv för att du för ditt egna personliga behov behöver instudera något eller ha kopian som stöd för minnet, kan det vara att anse som kopiering för privat bruk.

Lovlig förlaga

Det är endast tillåtet att kopiera för privat bruk om man kopierar från en så kallad lovlig förlaga. Med det menas att förlagan ska ha gjorts tillgänglig för allmänheten antingen med upphovsmannens godkännande eller med stöd av något av undantagen från upphovsmannens ensamrätt.
Ibland kan det vara svårt att veta om förlagan är laglig. Om det av omständigheterna när man hittar verket är tydligt att det är fråga om en olovlig förlaga får man inte kopiera eller ladda ner materialet för privat bruk. Det är ett upphovsrättsintrång.

En hel bok får inte kopieras – inte ens för privat bruk

Det är aldrig tillåtet att kopiera en hel bok. Av ett litterärt verk i skriftlig form får endast en mindre del kopieras, exempelvis ett kapitel eller ett begränsat avsnitt. Det kan aldrig handla om att kopiera hälften eller nästan hälften av boken.
Är det litterära verket däremot av begränsat omfång, till exempel en dikt, en sångtext eller en tidningsartikel, är det tillåtet att kopiera hela verket – men förstås bara för privat bruk.
Om man är lärare gäller speciella regler enligt avtalet mellan skolan och Bonus Copyright Access. Som lärare får du göra en (1) papperskopia av en bok till dig själv. Däremot får du inte kopiera och spara boken i digital form.
207_x_207_ide
När man kopierar för undervisning eller för att använda i tjänsten har kopieringen inte ett renodlat privat syfte och därför behövs tillstånd från rättighetshavarna.
Upphovsrättslagen 12 §
Renodlat privat syfte

Att kopiera för privat bruk är normalt tillåtet utan tillstånd. Med "privat" menas att man får kopiera för ett "renodlat privat syfte".

Att kopiera för undervisning eller att kopiera i tjänsten har inte ett renodlat privat syfte. Därför behövs tillstånd från rättighetshavarna.

Inget direkt eller indirekt kommersiellt

Reglerna om privatkopiering ändrades 2005. Med den förändringen blev rätten att privatkopiera snävare.

Kopieringen får varken ha ett indirekt eller direkt kommersiellt syfte. Med det understryks att privatkopiering ska ha ett renodlat privat syfte.