533_x_200_vuxenutbildning
Kopiera och dela skyddat material inom Komvux, SFI m.m.
Senast uppdaterad: 2019-11-27

För att möta lärares och elevers behov av att kunna kopiera och dela skyddat material i undervisning inom Komvux, SFI m.fl. utbildningar har Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit kopieringsavtal.

Utbildningar som omfattas av avtalet

Avtalet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gäller lärares och elevers kopiering för undervisning inom utbildning som kommunen, landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Skolinspektionen, Folkbildningsrådet eller Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kopiera och dela digitalt och analogt

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever möjlighet att kopiera och dela copyrightskyddat material digitalt och analogt genom att:
 • Ladda ner
 • Fota av
 • Skanna
 • Skriva ut
 • Kopiera i kopiator
 • Lägga in i digitala presentationer
 • Spara kopierat copyrightskyddat material digitalt, t.ex. på skolans slutna nätverk, på USB etc.
 • Dela materialet på skolans slutna nätverk, via mejl etc.
 • Projicera och visa på skärm
 • Dela ut papperskopior

Kopiera och dela från en världsrepertoar

Skolkopieringsavtalet ger lärare och elever rätt att plocka material från t.ex. webben, digitala publikationer, press, läromedel, fackböcker, vetenskapliga tidskrifter och från annat publicerat material.
Avtalet ger rätt att kopiera och dela ur såväl svenska som utländska offentliggjorda verk.
Hur mycket?
I kommuner omfattas följande undervisning:
 • Kommunala förskolor
 • Kommunala förskoleklasser
 • Kommunala grund- och gymnasieskolor
 • Kommunal vuxenutbildning och påbyggnadsutbildningar
 • Kommunal utbildning i svenska för invandrare (SFI)
 • Kommunal yrkeshögskoleutbildning
 • Kommunala särskolor

När det gäller Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner omfattas även gymnasieut-bildningar som bedrivs av landsting.

I landsting och regioner omfattas följande undervisning:
 • Landstingets och regionens gymnasieskolor
 • Landstingets och regionens folkhögskolor och vuxenutbildning
 • Landstingets och regionens yrkeshögskoleutbildning