Kopiering för gudstjänstbruk inom Svenska kyrkan
Senast uppdaterad: 2013-12-20

Svenska kyrkan har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access för den kopiering som sker i samband med gudstjänst.

Kopiera för gudstjänstbruk

Kopieringsavtalet ger rätt att:
 • Fotokopiera på papper eller OH-blad
 • Skriva av verken med hjälp av ordbehandlingsprogram för att sedan skrivas ut på papper eller på OH-blad för projicering
 • Exemplar får även framställas digitalt för att projiceras med presentationsprogram (åhörarkopior får skrivas ut och spridas till gudstjänstbesökare)

Kyrkliga böcker som omfattas av avtalet

Vid Svenska kyrkans gudstjänster får verk som ingår i följande kyrkliga böcker kopieras:
 • Bibel 2000
 • Den svenska kyrkohandboken
 • Den svenska psalmboken
 • Den svenska evangelieboken
 • En liten bönbok
 • Den svenska kyrkohandboken, utdrag på engelska, franska, spanska och tyska
 • Den svenska psalmboken på finska
 • Kyrkohandboken på finska, del 1
 • Den svenska psalmbokens tillägg
 • En liten bönbok (de verk som ej omfattas av denna paragrafs första stycke)
 • Den svenska psalmboken på finska (de verk som ej omfattas av denna paragrafs första stycke)
 • Psalmer i 2000-talet
 • Julevsáme Sálmmagirje/Lulesamisk psalmbok

Vad definieras som gudstjänst?

Med gudstjänst menas gudstjänst och kyrkliga handlingar (dop-, konfirma-tions-, vigsel- och begravningsgudstjänster) enligt Den svenska kyrkohandboken samt andra gudstjänster och andakter i linje med Kyrkohandbokens anvisningar.

Kom ihåg namn och källa!

När man kopierar enligt avtalet ska man ange vem som skrivit/komponerat verket och varifrån materialet är hämtat (källan).
Namn- och källangivelse ska framgå på eller i anslutning till det kopierad materialet.
GettyImages_888522