Kopiering för konfirmandundervisning inom Svenska kyrkan
Senast uppdaterad: 2019-01-31

Svenska kyrkan har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access för konfirmandundervisning.
Avtal finns också för den kopiering som sker i samband med gudstjänst och för för anställdas kopiering för intern information och utbildning inom Svenska kyrkan. Avtal finns också för kopiering inom Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
GettyImages_82136931
Läs om kopieringsreglerna i de allmänna villkoren nedan