533_x_200_folkhog
Kopiering inom folkhögskolor
Senast uppdaterad: 2019-12-20

Alla Sveriges landstingsdrivna folkhögskolor och alla folkhögskolor som är medlemmar i Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Landstingsdrivna folkhögskolor

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit avtal med Bonus Copyright Access som ger rätt att kopiera och del copyrightskyddade texter, bilder och noter. Kopieringsavtalet omfattar folkhögskolor, vuxenutbildning och uppdragsutbildning som landstinget eller regionen är huvudman för och som står under tillsyn av Folkbildningsrådet.

Folkhögskolor som är anslutna till RIO

För att möta lärares och elevers behov av att kunna göra kompletterande kopiering för undervisning har Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access. Kopieringsavtalet omfattar folkhögskolor som är anslutna till RIO.
Kopieringsregler för landstingsdrivna folkhögskolor
Kopieringsregler för RIO-anslutna folkhögskolor