Adult_education2
Kopiering inom studiecirkelverksamhet
Senast uppdaterad: 2017-05-31

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamheten har såväl Studieförbunden som SISU Idrottsutbildarna slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.