Kopiering inom Svenska kyrkan
Senast uppdaterad: 2016-03-15

Svenska kyrkan har avtal med Bonus Copyright Access för den kopiering som sker i samband med gudstjänst, konfirmandundervisning och utbildning inom Svenska kyrkans utbildnigsinstitut.
Svenska kyrkan har också avtal för anställdas kopiering för intern information och utbildning inom arbetsplatsen Svenska kyrkan.
GettyImages_88852647