Kopiering inom Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Senast uppdaterad: 2019-01-31

Svenska kyrkan har avtal med Bonus Copyright Access för den kopiering som sker i samband med utbildning inom Svenska kyrkans utbildningsinstitut.
Avtal finns också för den kopiering som sker vid gudstjänst och konfirmandundervisning och för kopiering för intern informationsspridning bland anställda inom Svenska kyrkan.
GettyImages_82136931
Läs om kopieringsreglerna i de allmänna villkoren nedan