Getty_Workplace_808119444_681214650
Vi kopierar en hel del på jobbet
Senast uppdaterad: 2018-05-08

Genom våra Sifo-studier vet vi att anställda förväntar sig kunna ha möjlighet använda svenskt och utländskt publicerat material i tjänsten. Det är också ofta något man behöver kunna göra i sitt dagliga arbete.

Vi använder verk utan att tänka på det

När man plockar text och bild från nätet eller kopierar några sidor ur en bok är det lätt att förbise att den sortens användning har med upphovsrätt att göra. Alternativt tar man kanske för givet att arbetsgivaren har de licenser som behövs för sådant som man som anställd behöver göra.
Genom våra Sifo-studier vet vi att anställda förväntar sig kunna ha möjlighet använda svenskt och utländskt publicerat material i tjänsten. Det är också ofta något man behöver kunna göra i sitt dagliga arbete.

Sifo-studier visar

Bonus Copyright Access har tillsammans med Sifo under ett tiotal år gjort undersökningar av kopieringsbeteendet på svenska arbetsplatser. Slutsatsen är bland annat att den totala kopieringsvolymen ökat kraftigt i takt med att i princip varje medarbetare idag har tillgång till bra avancerad teknik för att kopiera och dela.
Många har tillgång till internet via egen dator i arbetet och stora stora mängder upphovsrättsskyddat material kan enkelt laddas ner, skrivas ut och delas med kolleger via mejl och nätverk.
Även om mycket sker digitalt förekommer fortfarande traditionell kopiering i kopiator av tidningar och böcker. Däremot skannar vi relativt sällan även om det har underlättats av tillgången på bra kopiatorer med funktioner som gör det enkelt att skicka vidare skannade boksidor och annat material till kolleger.
Sifo-undersökningen från 2014 nedan visar hur mycket vi kopierar och delar från traditionella medier per yrkeskategori. Till vänster ser du genomsnittlig sidmängd per år.
Sifo_yrkeskategori_2014
phone_2551568706
Du är alltid välkommen att kontakta våra jurister om du har frågor om upphovsrättslicensen för arbetsplatser.

08-545 429 00