Law
Meddelade kopieringsförbud
Senast uppdaterad: 26 februari

Rättighetshavare som inte är medlemmar i någon av Bonus Copyright Access medlemsorganisationer har enligt upphovrättslagen rätt att förbjuda att deras verk kopieras och delas med stöd av upphovsrättslicensen för arbetsplatser.
För närvarande finns inte några sådana förbud.