Law
Inga meddelade kopieringsförbud
Senast uppdaterad: 2015-10-19

I upphovsrättslagen finns skyddsbestämmelser som ger rättighetshavare som inte formellt är med i någon av huvudorganisationerna rätt meddela förbud mot att verk får kopieras och delas. För närvarande finns inga sådana kopieringsförbud meddelade på arbetsplatsområdet.

Upphovsrättslagens skyddsbestämmelse

Förbud är sällan meddelade, men om det sker ska organisationen se till att licenstagarna blir informerade om vilka verk som omfattas av förbudet. Bestämmelsen om förbudsmöjligheten finns i 42 b § 2 stycket i upphovsrättslagen.