Law
Meddelade kopieringsförbud
Senast uppdaterad: 2019-01-14

Rättighetshavare som inte är medlemmar i någon av Bonus Copyright Access medlemsorganisationer har enligt upphovrättslagen rätt att förbjuda att deras verk kopieras och delas med stöd av arbetsplatslicensen.
För närvarande finns inte några sådana förbud.