Det ska vara lätt att kopiera rätt!
Senast uppdaterad: 2015-10-16

Att vara kontaktperson för Skolkopieringsavtalet innebär bland annat att vi på Bonus Copyright Access kan behöva din hjälp med att nå ut med information om kopieringsregler till berörd personal på skolan.

Kopieringsguide för skolan

Sätt upp Kopieringsguiden vid kopiatorer och skrivare på skolan

Skolbroschyr_22
Kopieringsguide_Skolor_22

Lathund för skolan

Informera om kopieringsreglerna

Lathund_Skolkopieringsavtalet_Friskolor_2
Image
Lämpligt tillfälle att informera om Skolkopieringsavtalet är vid läsårs- eller terminsstart. Att presentera avtalet i punktform för lärare och annan personal tar cirka 10-15 minuter om man använder lathunden.

Banner

Se till att bannern läggs upp på skolans digitala plattform

På så vis får lärare och andra som berörs av Skolkopieringsavtalets regler alltid tillgång till aktuell information om reglerna och vad som gäller enligt upphovsrättslagen.
Kopieringsregler_250pxjpg
251px X 155px
Kopieringsregler_200pxjpg
203px X 126px
Kopieringsregler_150pxjpg
149px X 93 px
Kopieringsregler_280px
289px X 104px

phone_2551568706_1607472047
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00