Det ska vara lätt att kopiera rätt!
Senast uppdaterad: 21 januari

Det ska vara lätt för den som jobbar i skolan att kopiera och dela rätt. A och O är att lärare och andra som berörs av reglerna i Skolkopieringsavtalet känner till och respekterar de regler som överenskommits.

Kopieringsguide för skolan.

Sätt upp Kopieringsguiden vid kopiatorer och skrivare på skolan

Skolbroschyr_2018_frmsida
Kopieringsguide_2018

Lathund för skolan

Informera om kopieringsreglerna

Lathund_Skolkopieringsavtalet_liten_bild3
Lämpligt tillfälle att informera om Skolkopieringsavtalet är vid läsårs- eller terminsstart. Att presentera avtalet i punktform för lärare och annan personal tar cirka 10-15 minuter om man använder lathunden.

Banner

Se till att bannern läggs upp på skolans digitala plattform

På så vis får lärare och andra som berörs av Skolkopieringsavtalets regler alltid tillgång till aktuell information om reglerna och vad som gäller enligt upphovsrättslagen. (Högerklicka på bannerbilderna och välj Spara bild för att ladda ner dem.)
Kopieringsregler_250pxjpg
251px X 155px
Kopieringsregler_200pxjpg
203px X 126px
Kopieringsregler_150pxjpg
149px X 93px
Kopieringsregler_280px
289px X 104px

phone_2551568706
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00