Länkar till andra organisationer
Senast uppdaterad: 24 januari

Nedan finns länkar till ett urval aktörer och andra organisationer som förvaltar och licensierar rättigheter.

Våra medlemmarVåra nordiska systerorganisationer

 • Copydan (Danmark)
 • Fjölís (Island)
 • Fjølrit Färöarna)
 • Kopinor (Norge)
 • Kopiosto (Finland)
 • Samikopiija

 • Andra europeiska systerorganisationer

 • EDISER (Italien)
 • CEDRO (Spanien)
 • C.F.C. (Frankrike)
 • CLA (Storbritannien)
 • ICLA (Irland)
 • Literar-Mechana (Österrike)
 • Luxorr (Luxemburg)
 • OSDEL (Grekland)
 • Pro Litteris (Schweiz)
 • REPROBEL (Belgien)
 • Stichting Reprorecht (Nederländerna)
 • VG Bild-Kunst (Tyskland)
 • VG Wort (Tyskland)

 • Övriga systerorganisationer utanför Europa

 • ABDR (Brasilien)
 • Access (Kanada)
 • CAL (Australien)
 • CCC (USA)
 • CeMPro (Mexiko)
 • CLASS (Singapore)
 • CLL (Nya Zeeland)
 • COPIBEC (Kanada)
 • DALRO (Sydafrika)
 • HKRRLS (Hong Kong)
 • JAMCOPY (Jamaica)
 • JRRC (Japan)
 • KOPIKEN (Kenya)
 • ZIMCOPY (Zimbabwe)

 • Några andra upphovsrättsorganisationer i Sverige

 • ALIS - Administration av litterära rättigheter i Sverige
 • Bildupphovsrätt i Sverige
 • COPYSWEDE
 • IFPI - International Federation of the Phonographic Industry (svenska gruppen)
 • KLYS - Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd
 • SAMI - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation
 • STIM - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå  • Andra upphovsrättslänkar


   141339288_47