Lars Salvius-priset 2018
Senast uppdaterad: 26 mars

Det årliga Lars Salvius-priset är på 100 000 kronor och delas ut till enskild person eller till personer eller organisation/institution som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation. Priset är skattefritt för mottagaren. Var och en har möjlighet att föreslå kandidater till priset. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.

2018 års pris till Yvonne Hirdman

Lars Salvius-priset för 2018 på 100 000 kronor har tilldelats Yvonne Hirdman professor emerita, historiska institutionen vid Stockholms universitet.
Priset utdelas årligen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap. Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället.
Priset överlämnades i prismottagarens bostad, den 22 mars 2018.

Juryns motivering:

”Yvonne Hirdman belönas för sin mångåriga gärning som historiker och genusforskare. Med sin medryckande sakprosa lyckas hon med konstgreppet att både skava och fängsla på samma gång.”
I Lars Salvius-föreningens jury 2018 ingår Torbjörn Santérus (ordförande), förläggare Santérus Förlag, Alexandra Borg, FD forskare vid litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskapsjournalist och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emerita vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Tidigare pristagare

2017 Torbjörn Åkerstedt, Professor, föreståndare , Stockholm Stress Center, vid Stockholms universitet.
2016 Siv Strömquist, docent vid Uppsala universitet,
Institutionen för nordiska språk.
2015 Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet.
2013/2014 Nina Björk, författare, kulturskribent och filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.
2012 Sverker Sörlin, författare och professor i miljöhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan
2011 Johan Nilsson, upphovsman till Artportalen
2010 P3 Dokumentär SR P3
2009 Professorn i pediatrik, särskilt neonatologi, Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet
2008 Professorn i idé- och lärdomshistoria Karin Johannisson, Uppsala universitet
2007 Professorn i teoretisk astrofysik Bengt Gustafsson, Uppsala universitet
2006 Priset delades lika mellan Bert Bolin, prof. em., Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet och Christian Azar, prof. i fysisk resursteori, Chalmers.
2005 Tidskriften Forskning & Framsteg
2004 Professorn och islamologen Jan Hjärpe, Lunds universitet
2003 Priset delades lika mellan Catharina Grünbaum, Dagens Nyheter och Lars-Gunnar Andersson, professor i modern svenska
2002 Klas Fresk, vd för Tom Tits experiment, Södertälje
2001 Docent Hans-Uno Bengtsson, Lunds universitet
2000 Professor Gunnar Bjursell, Göteborg, initiativtagare till Vetenskapsfestivalen
1999 Skådespelaren Helge Skoog
1998 Vetenskapsjournalisten Solveig Ståhl, Lunds universitet
1997 Tecknaren Ingemar Franzén, tidningen Ny Teknik
1996 Forskningsinformatörerna och vetenskapsjournalisterna Annagreta Dyring och Eric Dyring
1995 Museichefen och expografen Ann Marie Israelsson, Teknikens Hus i Luleå
1994 Vetenskapsjournalisten Anders Björnsson, medarbetare Svenska Dagbladet, tidigare vid Sveriges Radios vetenskapsredaktion
1993 Professorn och astronomipopulisatören Kerstin Fredga, generaldirektör Rymdstyrelsen
1992 Historikern, författaren och tv-producenten Hans Furuhagen
1991 Lexikonproducenten Sven Lidman, Stockholm (Combi Visuell, Focus, Media och Bonniers Stora Lexikon)
Yvonne_Hirdman_02_foto_Henrik_Hojer2
2018 års Lars Salvius-pris har tilldelats Yvonne Hirdman.

Foto: Henrik Höjer
Lars Salvius-föreningen delar även ut stipendier och projektbidrag.