Horlurar2_3520705504
Musik
Senast uppdaterad: 2019-03-11

Musik på jobbet

Om anställda erbjuds möjlighet att lyssna på musik eller se på TV på jobbet behövs licens från Stim och från SAMI/Ifpi. Licens kan även behövas från programbolag och Copyswede.

Inspelad musik i skolan

Bonus Copyright Access avtal ger inte någon rätt att kopiera inspelad musik, till exempel då lärare och elever vill kunna använda inspelad musik i egna ljud- eller bildproduktioner eller då man vill ladda ner musik från nätet för att använda i undervisning. För sådan användning behöver skolan licens från Stim och SAMI/Ifpi (MiM-licens).
Det är tillåtet för lärare och elever att, utan licens, spela in egna framföranden av exempelvis poplåtar eller andra skyddade verk. Förutsättningen är att det är läraren eller eleven själv som gör inspelningen. Inspelningen eller upptagningen får uteslutande användas för undervisningen. Man får exempelvis inte sälja inspelningen om inte skolan har en MiM-licens från Stim och SAMI/Ifpi.

På Stims webbplats finns information för kommunala skolor >>
På Stims webbplats finns även information för fristående skolor >>

Noter och sångtexter

Skolkopieringsavtalet och Högskoleavtalet ger rätt att göra kompletterande kopiering av notmaterial oavsett om det finns i fysiska utgåvor eller om det finns tillgängligt digitalt t.ex. på nätet. Generellt gäller 15/15-regeln, men för användning av visst notmaterial och för användning av noter i vissa sammanhang gäller särskilda regler.
Speciellt om noter