MoK4
Kopiera och dela noter och sångtexter inom kommunala musik- och kulturskolor
Senast uppdaterad: 9 januari

Från och med 2020 gäller ett nytt treårigt kopieringsavtal för kommunala musik- och kulturskolor. Avtalet ersätter de tidigare två avtalsvarianterna ensembleavtalet respektive individuell- och ensembleavtalet.

Treårigt Musik- och kulturskoleavtal 2020-2022

Eftersom lärare och elever har praktiska behov av att kunna kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat notmaterial och sångtexter för sin undervisning har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ingått ett ramavtal för kommunala musik- och kulturskolor med musikorganisationerna Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP).

Kopiera och dela digitalt och analogt

Kommunerna har länge efterfrågat möjlighet att kopiera och dela noter och sångtexter digitalt för undervisning inom musik- och kulturskolan och det har nu inkluderats i avtalet.
Lärare och elever får kopiera och dela noter och sångtexter både digitalt och analogt för undervisning genom att:
  • Ladda ner
  • Fota av
  • Skanna
  • Skriva ut
  • Kopiera i kopiator
  • Lägga in i digitala presentationer för undervisning
  • Spara digitala kopior, till exempel på musikskolans/kulturskolans nätverk/lärplattform dit endast personal, elever och vårdnadshavare har åtkomst, på USB etc.
  • Dela materialet på musikskolans/kulturskolans nätverk/lärplattform, via mejl etc.
  • Projicera och visa på skärm
  • Dela ut papperskopior

Teckna avtal

Musik- och kulturskoleavtalet tecknas av kommunala musik- och kulturskolor. Här kan du läsa mer >>