MoK4
Kopiering inom musik- och kultur-skolor
Senast uppdaterad: 27 november

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förhandlats mellan musikorganisationerna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kopiering av noter och sångtexter

För att möta lärares behov av att kunna kopiera lösa stämmor av musikaliskt verk (noter) med eller utan sångtext har Musikförläggarna, Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) slutit ramavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunen kan välja mellan två olika avtal

I SKRL:s 19:01 om val av avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2019 hittar du information om avtalen >>

Avtalet ger lärare rätt att kopiera

Avtalet ger lärare inom kommunala musik- och kulturskolor rätt att kopiera noter och sångtexter i undervisningen.
Kopieringsavtalet ger rätt att:
  • Kopiera i kopiator
  • Kopiera digitalt då anpassning av verket gjorts, t.ex. då altfiolstämma anpassats till tredjefiolstämma
  • Skriva ut sådan anpassning