Kopiera_utover_avtalet
Kopiering utöver avtalet
Senast uppdaterad: 2014-08-14

Behöver man kunna kopiera och använda upphovsrättsligt skyddat material på annat sätt än licensen medger behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet.

Kontakta rättighetshavare direkt

Bonus Copyright Access kan inte ge några tillstånd till kopiering utöver kopieringsavtalet. För att få sådant tillstånd kontaktas rättighetshavaren direkt.
Eftersom flera rättighetshavare kan ha upphovsrätt till det som man vill använda är det viktigt att se till att få tillstånd från samtliga som berörs av kopieringen, till exempel fotografer, illustratörer, textupphovsmän eller upphovsmän till noter och sångtexter, förlag, utgivare med flera.
Samtliga måste då lämna sitt godkännande. Ibland kan det bli nödvändigt att söka rätt på arvingar till avlidna upphovsmän.

Om rättighetshavaren inte går att få tag på

Det är inte tillåtet att kopiera skyddade verk utan tillstånd bara för att en viss upphovsman eller rättighetshavare inte går att nå eller inte kan identifieras.
Det är inte heller tillåtet att kopiera utan tillstånd bara för att en viss utgåva inte längre finns tillgänglig i handeln.
Man måste alltså lyckas få tag på den som har rättigheterna innan man kan använda det annars risker man att göra ett intrång i upphovsrätten.
Köpa noter och sångtexter