Copyright
Myter om upphovsrätt
Senast uppdaterad: 2017-01-03

Det finns många myter och missuppfattningar om upphovsrätt. Läs om några av de vanligaste upphovsrättsliga myterna och testa dina kunskaper.
 MYT FAKTA
Det som ligger ute på webben är fritt. Upphovsrätten gäller även på internet. Mycket av det som publiceras på webben skyddas alltså av upphovsrätt. När du t.ex. laddar ner eller skriver ut från webben på jobbet är det en förutsättning att din arbetsgivare har tecknat licens.
När © copyright notice inte står angivet vid verket är det inte skyddat. © Copyright notice är ett sätt att upplysningsvis tala om att man har ensamrätt. Oavsett om © står angivet eller inte så har upphovsmannen ensamrätt.
Jag äger upphovsrätten till det som någon annan skapat till mig. Har du inte ett avtal med upphovsmannen om hur verket får användas – d.v.s. ett avtal om upphovsrätten – kan du vanligtvis bara använda det för ditt privata bruk. Om den som skapat verket är anställd och verket skapats i tjänsten äger vanligtvis arbetsgivaren rättigheterna. Men om upphovsmannen är en oberoende konsult behåller upphovsmannen vanligtvis rättigheterna om man inte avtalat om något annat.
Allt på internet är ”public domain” och fritt att använda Nej ett verk blir ”public domain” först när skyddstiden för verket löpt ut. Det sker många år efter att upphovsmannen dött. Att ett verk publiceras på internet är alltså inte det samma som att det blir "public domain" eller fritt från skydd.
Boken finns inte att köpa längre då är det tillåtet att kopiera den. Det är inte tillåtet att kopiera skyddade verk utan tillstånd från den eller de som äger rättigheterna bara för att verket inte längre finns att köpa. Det är inte heller tillåtet att kopiera skyddade verk utan tillstånd bara för att en viss upphovsman eller rättighetshavare inte går att nå eller inte kan identifieras.
Det som är opublicerat saknar skydd. Upphovsrätt gäller oavsett om ett verk är publicerat eller inte. Din upphovsrätt – din ensamrätt – börjar gälla i samma ögonblick som du skapar verket. 
Om jag skriver upphovsmannens namn och vem som äger rättigheterna är det tillåtet att ladda upp materialet på nätet. Det finns inte några formuleringar som friskriver dig från ansvar för upphovsrättsintrång. Att tillgängliggöra någon annans skyddade material genom att t.ex. dela det på webben förutsätter tillstånd från den eller de som äger rättigheterna.
Upphovsrätten är förlegad och fungerar inte på nätet. Upphovsrätten är viktigare än någonsin. Inte förlegad. Det är lätt att tänka att det är okej att ta för sig av material och sprida det vidare bara för att det är möjligt. Att tekniken gör det enkelt att både sprida och ta del av skyddat material gör inte att den som äger rättigheterna ska behöva finna sig i att någon annan bestämmer över verket. Vill man att det man själv skapat ska kunna delas fritt och utan ersättning ska det vara möjligt. Den som däremot inte vill ha det så ska kunna bestämma på annat sätt. Det är just det upphovsrätt handlar om – en rätt att avgöra när och hur verket ska nå allmänheten. Det gäller även för verk på internet.
Copyright
207_x_207_2
Vad är det som gäller när jag kopierar privat?