Ideell rätt och källangivelse
Senast uppdaterad: 2015-01-27

Den ideella rätten är en viktig del av upphovsmannens ensamrätt. Den ideella rätten innebär att upphovsmannen har rätt att bli namngiven, att slippa kränkande ändringar och att slippa hitta sitt verk i kränkande sammanhang.

Upphovsmannens respektive fotografens namn

Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras när man gör kopior med stöd av Bonus Copyright Access avtal.
Namnet på upphovsmannen eller fotografen ska framgå på eller i anslutning till kopiorna.

Källan

Även källan (varifrån materialet är hämtat) ska framgå på eller i anslutning till kopiorna. Det gäller oavsett om man kopierar och delar skyddat material digitalt eller analogt, exempelvis som fotokopior.

Att ändra i verk förutsätter tillstånd

Bonus Copyright Access kopieringsavtal ger inte någon rätt att bearbeta eller ändra i de verk som kopieras. För att få göra det krävs att man inhämtar tillstånd direkt från rättighetshavarna.
Kom_ihag_namn_kalla
70_x70
© Copyright notice – vad innebär det egentligen?