Friskola
Kopiera och dela copyrightskyddat material lagligt
Senast uppdaterad: 2015-08-20

Lärare, pedagoger, elever och barn behöver kunna kopiera och dela texter, bilder och noter för undervisning och pedagogisk verksamhet. Skol-kopieringsavtal är en förutsättning för att lärare och elever ska kunna kopiera och dela lagligt.

Det ska vara enkelt att kopiera och dela lagligt

Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd som ger rätt att kopiera och dela copyrightskyddade texter, bilder och noter från hela världen. Skyddat material kan plockas från webben, tidningar och tidskrifter, läroböcker, fackböcker och annan litteratur, vetenskapliga publikationer etc.

Rättigheter samlade i ett avtal

Skolkopieringsavtalet är ett enkelt sätt att skapa förutsättning för att lärare och elever ska kunna kopiera och dela copyrightskyddat material lagligt för undervisning inom skolan.
Det skulle inte vara praktiskt hanterbart för varken skolan eller rättighetshavare om varje tillstånd skulle förhandlas individuellt innan lärare och elever fick kopiera och dela för undervisning.

Upphovsrättslagen gör det möjligt

Det är upphovsrättslagen (42 a, c, h §§) som gör det möjligt för friskolor att få en samordnad licens från många rättighetshavare på en och samma gång.
Bonus Copyright Access har uppdraget från sina 15 medlemsorganisationer att sköta den samordnade licensieringen till friskolor. På så vis är det enkelt att teckna avtal som gör kopiering och delning av copyrightskyddat material laglig.

Friskolor som inte tecknat Skolkopieringsavtal måste

  • Inhämta tillstånd från varje enskild rättighetshavare
  • Inhämta tillstånd inför varje användningstillfälle
  • Förhandla kostnaden individuellt med respektive rättighetshavare
Teckna avtal