Kopiera notmaterial
Senast uppdaterad: 2016-01-21

Skolkopieringsavtalet och Högskoleavtalet ger rätt att göra kompletterande kopiering av notmaterial oavsett om det finns i fysiska utgåvor eller om det finns tillgängligt digitalt t.ex. på nätet. Generellt gäller 15/15-regeln, men för användning av visst notmaterial och för användning av noter i vissa sammanhang gäller särskilda regler.

Körmaterial och lösa stämmor

Körmaterial och lösa stämmor som ingår i ensemble- och orkestermaterial som finns att hyra eller köpa får inte kopieras alls.

Elevkonsert och konsert inom ordinarie utbildning

Det är inte tillåtet att kopiera för offentligt framförande. Att göra enstaka kopia i enlighet med övriga regler i Skolkopieringsavtalet är dock tillåtet om kopian endast används av den eller de elever och lärare som ska medverka vid framförandet. Förutsättningen är att det handlar om ett musikframförande som huvudsakligen riktar sig till skolans elever och elevernas anhöriga.
För ett musikframträdande inom ramen för den ordinarie högskoleutbildningen är det tillåtet att kopiera till den eller de studenter och lärare som ska medverka vid framförandet. Dock under förutsättning att 15/15-regeln och övriga bestämmelser i Högskoleavtalet följs.

Musik- och kulturskolor

Det finns också ett specialavtal för musik- och kulturskolor med kopieringsregler som är anpassade för den verksamheten.

Andra avtal

Om skolan eller högskolan har ingått annat avtal som reglerar användning av digitalt lagrade noter och sångtexter gäller inte Skolkopieringsavtalets respektive Högskoleavtalets regler. Istället gäller det man kommit överens om i det individuella avtalet.

Fria verk

Är kompositören död sedan minst 70 år är låten inte skyddad längre och får kopieras fritt i undervisningen. Har någon dock bearbetat/arrangerat ett i sig fritt musikstycke får den som bearbetat låten en självständig skyddstid för sin bearbetning som också varar intill utgången av 70 år efter bearbetarens dödsår.
207_x_207_Notblad
Upphovsrättsguiden
Internet
Film TV Radio
Musik
Teater
Köpa noter och sångtexter