5-bild_upphovsratt
Bearbeta och ändra
Senast uppdaterad: 2016-06-22

En upphovsman har inte enbart skydd för sitt verk så som det ser ut i ursprungligt skick, utan även i bearbetad form. Därför behövs tillstånd för att bearbeta.

Tillstånd behövs för bearbetning

Den som bearbetar någon annans verk är alltså beroende av vad upphovsmannen till originalverket vill med verket. Utan originalupphovsmannens tillstånd kan inte en bearbetning göras tillgänglig för allmänheten.
Ett verk är alltså skyddat mot både ren kopiering och mot bearbetning. Den som exempelvis gör en engelsk översättning av en befintlig text kan inte publicera texten innan upphovsmannen till originalverket givit tillstånd till publiceringen.

Bearbetaren får ensamrätt

Att bearbeta någon annans verk innebär ofta en skapande insats och bearbetaren får därför upphovsrätt till själva bearbetningen.
Den som vill använda en bearbetning offentligt behöver tillstånd från både upphovsmannen till originalverket och från bearbetaren.

Att inspireras är tillåtet

Att ha ett verk som inspirationskälla när man själv skapar är tillåtet.
Om man i fri anslutning till ett originalverk lyckas skapa något helt nytt uppstår också en ny och helt egen upphovsrätt som inte är beroende av upphovsrätten till originalverket.
Är resultatet så genomgripande annorlunda jämfört med originalet handlar det inte längre om en bearbetning utan om ett nytt självständigt verk.
Upphovsrättslagen 4 §