Lagstiftning
På gång inom upphovsrättslagstiftningen
Senast uppdaterad: 12 november

DSM-direktivet

Förhandlingar pågår på EU-nivå mellan kommissionen, parlamentet och rådet för att modernisera upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Syftet med DSM-direktivet (Digital single market) är att ytterligare harmonisera den upphovsrättsliga unionslagstiftningen inom ramen för den inre marknaden med särskild hänsyn till digital och gränsöverskridande användning av skyddat innehåll. Direktivet innehåller tre huvudområden:
  • Åtgärder för att anpassa undantag och inskränkningar till en digital och gränsöverskridande miljö,
  • Åtgärder för att förbättra licensieringspraxis och säkerställa bredare tillgång till innehåll,
  • Åtgärder för att uppnå en välfungerande marknadsplats för upphovsrätt.