2019 års mottagare av projektbidrag och stipendier
Senast uppdaterad: 2019-12-11

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
2019 jury:
I Lars Salviusföreningens jury för 2019 ingår Alexandra Borg (ordförande), universitetslektor vid institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, Anders Bergman, förläggare på Natur & Kultur, Göran Blomqvist, f d vd Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Gunn Johansson, professor emeritus vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet och Cecilia Odlind, chefredaktör för Karolinska institutets populärvetenskapliga tidskrift Medicinsk Vetenskap.

Projektbidrag har för 2019 tilldelats:

Henrik Arnstad, Stockholm
tilldelas 90 000 kr för projektet ”En svensk tiger. En historievetenskaplig podd”
Ann-Catrine Edlund, Obbola
tilldelas 90 000 kr för projektet ”Medborgarforskning som metod för materialinsamling – en efterlysning av äkta fotovykort”
Gunnel Furuland, Stockholm
tilldelas 90 000 kr för projektet ”Excerpering av Malla Silfverstolpes dagböcker och läseanteckningar”
Tidskriften Respons, Stockholm
tilldelas 76 000 kr för projektet ”Vid närmare eftertanke…. En essäserie”

2019 års mottagare av stipendier

Stipendier om 30 000 kronor har tilldelats:
 • Kristy Beers Fägersten, Stockholm
 • Hans Bengtsson, Haverdal
 • Lars Bengtsson, Göteborg
 • Mats Heide, Skanör
 • Thomas Johansson, Göteborg
 • Shahram Khosravi, Solna
 • Per Kornhall, Uppsala
 • Mats Lekander, Stockholm
 • Arne Melberg, Gräsmark
 • Lars Oxelheim, Hägersten
 • Karin Rönnerman, Marstrand
 • Emma Sorbring, Uddevalla
 • Ann Steiner, Lund
 • Peter Strandbrink, Stockholm
 • Carl Svernlöf, Stockholm