2017 års mottagare av projektbidrag och stipendier
Senast uppdaterad: 2017-12-06

Lars Salvius-föreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen.
Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salvius-föreningen har bildats av Sve-riges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
I Lars Salvius-föreningens jury för 2017 ingår Torbjörn Santérus (ordförande), förläggare Santérus Förlag, Alexandra Borg, FD forskare vid litteraturvetenskapliga inst. Uppsala universitet, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid KTH, Henrik Höjer, vetenskaps-journalist och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emerita vid psykologiska inst. Stockholms universitet.

Projektbidrag har för 2017 tilldelats:

Jesper Sollerman, Stockholm

Jesper Sollerman tilldelas 50 000 kr för projektet Svenska Astronomiska Sällskapet 100 år.

Tidskriften Respons, Stockholm

Tidskriften Respons tilldelas 52 000 kr för att arrangera offentliga panelsam-tal på Kungliga Biblioteket under våren och hösten 2018.

Nils Håkansson, Älvsjö

Nils Håkansson tilldelas 88 000 kr för en studie av översättningsplagiatens historia, översättarnas upphovsrättsliga situation samt pseudoöversättningar.

2017 års mottagare av stipendier

Stipendier om 30 000 kronor har tilldelats:
 • Gunnela Björk, Örebro
 • Jesper Falkheimer, Viken
 • Johan Frostegård, Stockholm
 • Anton Geels, Hallröd
 • Jenny Gunnarsson Payne, Tullinge
 • Harald Gustafsson, Lund
 • Linus Hagström, Älvsjö
 • Eva Heggestad, Uppsala
 • Philip Hwang, Göteborg
 • Susanne Iwarsson, Nävlinge
 • Håkan Karlsson, Göteborg
 • Klas-Göran Karlsson, Falsterbo
 • Lars Magnusson, Uppsala
 • Suruchi Thapar-Björkert, Linköping
 • Andreas Vilhelmsson, Limhamn
 • Kurt Villads Jensen, Djursholm
 • Soheyla Yazdanpanah, Solna