2018 års mottagare av projektbidrag och stipendier
Senast uppdaterad: 2018-11-20

Lars Salviusföreningen delar årligen ut stipendier till upphovsmän och utgivare vars verk används vid högskolor och universitet. Bidrag utdelas även till projekt som i vid mening främjar den vetenskapliga och populärvetenskapliga kommunikationsprocessen. Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
Medlen kommer från Bonus Copyright Access och är ersättning för kopiering ur vetenskapligt material vid landets högskolor och universitet. Lars Salviusföreningen har bildats av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter.
I Lars Salviusföreningens jury för 2018 ingår Alexandra Borg (ordförande), universi-tetslektor vid Litteraturvetenskapliga inst. Uppsala universitet, Anders Bergman, för-läggare på Natur & Kultur, Sven Ove Hansson, professor i filosofi vid Kungl. Tek-niska högskolan, Henrik Höjer, fil.dr. i historia och redaktör på Forskning & Framsteg, och Gunn Johansson, professor emeritus vid psykologiska institutionen Stockholms universitet.

Projektbidrag har för 2018 tilldelats:

Carl-Henrik Carlsson, Uppsala,

Carl-Henrik Carsson tilldelas 100 000 kr för projektet ”Judarnas historia i Sverige”.

Anders Kassman, Stockholm,

Anders Kassman tilldelas 90 000 kr för projektet ”Röster från flickor”.

Johan Perwe, Vaxholm,

Johan Perwe tilldelas 80 000 kr för projektet ”Nazism och motstånd – då och nu”.

Annika Sandén, Linköping,

50 000 kr för projektet ”Liv och lust under svensk stor-maktstid”.

2018 års mottagare av stipendier

Stipendier om 30 000 kronor har tilldelats:
 • Ludvig Beckman, Stockholm
 • Malin Bergström, Bromma
 • Håkan Borgström, Enskede
 • Carina Burman, Uppsala
 • Lars Elenius, Luleå
 • Johan Fornäs, Stockholm
 • Tomas Forser, Göteborg
 • Martin Gansten, Malmö
 • Lucas Gottzén, Stockholm
 • Christer Hedin, Lidingö
 • Gunilla Jarlbro, Helsingborg
 • Lena Kåreland, Uppsala
 • Pia Risholm Mothander, Stockholm
 • Niklas Pramling, Kullavik
 • Stefan Svallfors, Värmdö
 • Ingela Wadbring, Alingsås