Kopieringsregler för Svenska kyrkans arbetsplatskopiering
Senast uppdaterad: 2015-01-27

1_3171078704

Vad som får kopierasSvenska och utländska verk
Licensen ger rätt att fotokopiera ur utgivna verk, både svenska och utländska, exempelvis fack- och skönlitteratur, läromedelsböcker, svensk och utländsk press etc.
Konstverk och foto
Konstverk och fotografier får kopieras när de finns återgivna i anslutning till texten i ett utgivet litterärt verk.
Noter får inte kopieras
Licensen ger inte rätt att kopiera musikaliska verk/noter.
2_2847393429

Hur man får kopieraFotokopiera
Licensen ger endast rätt att fotokopiera. Digital kopiering omfattas inte.
Behöver man kopiera digitalt måste man alltså teckna individuella avtal med de rättighetshavare vars material man vill kunna använda.
3_2008064615

Hur mycket som får kopierasEnligt 15/15-regeln
15/15-regeln innebär att du får kopiera högst 15 procent av antalet sidor från en och samma skrift, men inte mer än 15 sidor. Ur en bok på 100 sidor kan du alltså kopiera upp till 15 sidor. Är boken på 50 sidor kan du kopiera 8 sidor (7 ½ sida räknas upp till helsida).
Om du behöver fotokopiera ett avsnitt eller kapitel som överstiger begränsningsregeln får hela avsnittet eller kapitlet kopieras.
4_613844675

Hur kopiorna får användas  • Spridas internt inom verksamheten
  • Delas ut vid internutbildning arrangerad av arbetsgivaren
Kopiorna får användas för det interna informationsbehovet inom verksamheten. Däremot ger licensen inte rätt att kopiera material för att sprida utanför den egna organisationen, till exempel för att göra reklam.
Den interna informationsspridningen omfattar anställda inom den egna verksamheten, men även andra personer som har särskild anknytning till verksamheten, exempelvis ledamöter i verksamhetens styrelse eller personer som arbetar på konsultuppdrag inom verksamheten.
5_2797692270

Kom ihåg namn och källa!  • Ange upphovsmannens respektive fotografens namn
  • Ange källan (varifrån materialet är hämtat)
Upphovsmannens ideella rätt ska respekteras när man kopierar. Därför ska namn och källa ska framgå på eller i anslutning till kopiorna. Läs mer om upphovsmannens ideella rätt.
6_701575608

När du behöver kopiera mer än licensen medgerVill du kunna kopiera mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till materialet.Till din hjälp hittar du information och ansökningsblankett här.

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera och dela material på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
7_4282227735
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång.