Domar2
Domar i upphovsrättsmål
Senast uppdaterad: 8 januari

Student bay


Olaglig fildelning av kurslitteratur på Student Bay. Läromedelsförfattarna fick skadestånd.
I december 2012 kom den fällande domen rörande fildelningssiten Student bay där kurslitteratur tillgängliggjorts olagligt. En man dömdes för medhjälp till upphovsrättsintrång eftersom han ansvarat för webbplatsen bl.a. genom att designa, uppdatera och administrera siten.
Förutom att utge 42 000 kronor till läromedelsförfattarna dömdes mannen till villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst.
I januari 2013 beslutade Högsta domstolen att inte meddela prövningstillstånd i ärendet och därmed står hovrättens beslut från våren 2010 fast.

Ephone


Ljudboksförlagen fick rätt – får ut adressen bakom IP-nummer som använts för upphovsrättsintrång.
I december 2012 meddelade Högsta domstolen att ljudboksförlagen får rätt mot teleoperatören Ephone i det första Ipred-ärendet. Beslutet innebär att ljudboksförlagens ansökan om informationsförläggande beviljats av HD.
Högsta domstolen konstaterar i sitt beslut att de svenska reglerna i 53 c § upphovsrättslagen om informationsföreläggande är förenliga med Europakonventionen och EU-rätten samt att Datalagringsdirektivet inte innebär något generellt hinder mot att meddela beslut om informationsföreläggande.

TeliaSonera


Internetleverantören TeliaSonera tvingas lämna ut uppgifter till ett antal filmbolag om vem som låg bakom fildelningssajten Swetorrents.org.
I maj 2010 fastställde Svea hovrätt Södertörns tingsrätts beslut att ålägga Teliasonera att lämna ut namn och adress på innehavaren/-na av den IP-adress som använts av den illegala fildelningstjänsten Swetorrents.org för att bland annat tillgängliggöra film otillåtet.
IPRED – vad är det?
Läs mer om upphovsrätt och möjligheten att få reda på adressen bakom ett IP-nummer.