Kopieringsregler för ensembleundervisning
Senast uppdaterad: 2018-12-05

1_31710782

Vem som får kopieraEndast lärare
Avtalet ger lärare rätt att kopiera för att komplettera den normala tillgången på läromedel vid ensembleundervisning (instrumentalundervisning/vokalundervisning).
Ensembleundervisning förutsätter att undervisningsgruppen består av sex elever eller fler.
Kompletterande kopieringen får göras för att tillgodose det praktiska behovet i den aktuella undervisnings- eller konsertsituationen.
Läraren kan även uppdra åt någon annan utföra själva kopieringen. Kopieringen får bara göras för undervisning.
2_28473932

Vad som får kopierasBåde svenska och utländska verk
Lärare får kopiera från såväl svenska som utländska noter och sångtexter.
Lösa stämmor
Lösa stämmor av offentliggjorda musikaliska verk med eller utan sångtext som finns i instrumentalensemble- och orkester material får kopieras för att tillgodose det praktiska behovet i den aktuella undervisningssituationen och i konsertsituationen.
Skolan ska äga löst stämmaterial för instrumentalensemble, orkester och kör i den omfattning som krävs för repetitionsarbete och framförande.
Skolans namn ska stå på materialet.
Noter som anpassats
Material som anpassats till rådande besättning och undervisningssituation (exempelvis material omskrivet från altfiolstämma till tredjefiolstämma) får kopieras.
Skolan ska äga löst stämmaterial för instrumentalensemble, orkester och kör i den omfattning som krävs för repetitionsarbete och framförande.
Skolans namn ska stå på materialet.
Eget arrangemang
Eget arrangemang av annan upphovsmans verk får kopieras. Arrangemanget ska först godkännas av rättighetshavaren, tillstånd behövs inte för enklare eller smärre justeringar av annans verk.
Lärares eget arrangemang av skyddat musikaliskt verk får bara användas efter tillstånd från upphovsmannen/rättighetshavaren.
3_20080642

Hur man får kopieraLärare får:
  • Fotokopiera
  • Kopiera digitalt då anpassning av verket gjorts, t.ex. då altfiolstämma anpassats till tredjefiolstämma
  • Skriva ut sådan anpassning
Lärare får inte
  • Kopiera digitalt
  • Lägga ut skyddade verk på internet, på skolans nätverk eller liknande
Avtalet ger inte rätt att kopiera digitalt, exempelvis skanna eller ladda ner.
Det är däremot tillåtet att kopiera digitalt när anpassning av verket gjorts, exempelvis altfiolstämma anpassad till tredjefiolstämma. Anpassningen får inte medföra att verkets karaktär förändras.
Inte ljud och rörlig bild
Avtalet ger inte rätt att kopiera ljud och rörlig bild, exempelvis spela in eller ladda ner radio-/TV-program, klipp från YouTube, film, ljudfiler, inspelad musik, datorspel och datorprogram. För det behövs separata avtal.
4_6138442

Hur mycket som får kopierasLärarens kopiering till sig själv
Som lärare får du till sig själv, inom ramen för din tjänst, kopiera ett exemplar av musikaliskt verk med eller utan sångtext i form av papperskopior. Kopian får endast användas av dig som lärare.
Rod_kryss_2

Det är inte tillåtet att kopiera visst material  • Körnoter som finns tillgängliga i separat tryck
  • Hyresmaterial
  • Material som rättighetshavare meddelat kopieringsförbud för
5_27976922

Kom ihåg namn och källa!  • Ange upphovsmannens namn
  • Ange verkets titel
Namn och verktitel ska framgå på kopiorna. Verktitel och namn ska även redovisas vid konsert. Läs mer om upphovsmannens ideella rätt.
6_7015752

Annat tillstånd behövsBehöver du möjlighet att kopiera mer eller på annat sätt än licensen ger rätt till behövs tillstånd från den eller de som har upphovsrätten till det du vill kopiera – oftast ett musikförlag.
7_42822272

Om licensreglerna inte följsAtt kopiera på annat sätt än licensen ger rätt till innebär ett intrång i upphovsmannens ensamrätt.
Intrång i upphovsmannens rättigheter kan medföra både straff och skadestånd. Läs mer om upphovsrättsintrång. Läs mer om upphovsrättsintrång.
Notblad_vit_bakgrund4
Köpa noter och sångtexter
Vanliga frågor