Adult_education2_31641382
Kopiering inom SISU Idrottsutbildarnas studieverksamhet
Senast uppdaterad: 2015-05-20

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamheten har SISU Idrottsutbildarna slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Kopiera för undervisning

Kopiering får göras ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera.

Cirkelledare får kopiera

Avtalet ger cirkelledare, men inte cirkeldeltagare, rätt att:
  • Kopiera i kopiator
  • Skriva ut
  • Göra OH-bild
  • Kopiera digitalt för att lägga in i presentation, t.ex. i PowerPoint (åhörarkopior får enbart delas ut i pappersform)

Utbildning som omfattas av avtalet

Avtalet mellan Bonus Copyright Access och SISU gäller cirkelledares kopiering för studieverksamhet inom SISU Idrottsutbildarna.
Filer