Samlingsverk
Samlingsverk
Senast uppdaterad: 2016-06-07

Samlingsverk – ett verk som innehåller andras verk

Litterärt skapande behöver inte alltid bestå i att man skriver själv. Om man väljer ut, sammanställer och sovrar bland andras verk eller delar av verk och samlar materialet till en större helhet kan man få upphovsrätt till samlingen som sådan. Som exempel på samlingsverk kan nämnas diktsamlingar, läseböcker, tidskrifter och liknande.

Sammanställningen ska vara originell

Förutsättningen för att den som skapat ett samlingsverk ska få upphovsrätt till sammanställningen är att själva sammanställningen är individuellt utformad – det vill säga ett resultat av ett samlande, sovrande och redigerande arbete. Enklare sammanställningar som exempelvis ett häfte med nubbevisor är normalt sett inte ett samlingsverk i upphovsrättslagens bemärkelse.

Upphovsmännen till verken i samlingen

Upphovsmännen till de verk som ingår i samlingsverket måste normalt sett ge sitt samtycke till att finnas med i samlingen. Speciella regler gäller dock för skolboksantologier.

Den som vill ge ut ett samlingsverk

Upphovsrätten till själva samlingsverket är helt fristående från rätten till de verk som ingår i samlingen. Vill någon ge ut ett samlingsverk måste alltså tillstånd inhämtas både från upphovsmännen till verken i själva samlingen och från upphovsmannen till samlingsverket som sådant.
Upphovsrättslagen 5 §