Skolboksantologi2
Skolboksantologier
Senast uppdaterad: 2015-01-12

Antologier för undervisning

Antologier – samlingsverk – som är avsedda för undervisning får framställas utan tillstånd från de upphovsmän vars verk man önskar ta med i antologin.
Att tillstånd inte behöver inhämtas i förväg betyder inte att det är gratis att använda andras verk i antologin. Upphovsmannen har alltid rätt att få betalt och en rad förutsättningar ska vara uppfyllda för att man ska få framställa en skolboksantologi. Se i checklistan nedan vilka krav som ställs enligt upphovsrättslagen.

Vem får framställa skolboksantologier?

I praktiken får undervisningsantologier bara tas fram av skolor och andra enheter inom undervisningsväsendet som framställer antologier utan förvärvssyfte.
Uppdraget att trycka och distribuera antologin kan i och för sig läggs ut på ett kommersiellt förlag utan att det gör att skolantologin i sig blir kommersiell i lagens bemärkelse.
Sammanställningsrätten gäller inte filmverk och inte heller verk som skapats för användning vid undervisning. Utan tillstånd får man alltså inte göra en skolboksantologi av material som finns i till exempel läroböcker. Läs mer i checklistan för skolboksantologier.
Checklistan