Bibliotek_fullbredd3
Spridning och överföring av kopior
Senast uppdaterad: 2015-02-09

Biblioteken kan kopiera upphovsrättsligt skyddat material digitalt mellan olika bibliotek. För att underlätta fjärrlån får biblioteken skicka material via mejl till varandra. Däremot är det inte tillåtet för biblioteket att skicka material via mejl direkt till lånesökande om inte biblioteket har avtal med rättighetshavarna.

Fjärrlån och mejl till lånesökande förutsätter avtal

För att förenkla för biblioteken och arkiven att kunna ingå sådana avtal som gör det möjligt att överföra kopierat material till allmänheten, exempelvis via mejl, finns en så kallad avtalslicensbestämmelse i upphovsrättslagen 42 d §.
Bestämmelsen gäller de statliga och kommunala arkivmyndigheterna, liksom de vetenskapliga biblioteken, fackbibliotek som drivs av det allmänna och folkbiblioteken, det vill säga de arkiv och bibliotek som omfattas av biblioteksundantaget.
Upphovsrättslagen 42 d §