Statistik
Statistiska undersökningar
Senast uppdaterad: 2017-01-18

För att få reda på vad och hur mycket som kopieras genomförs enkätunder-sökningar tillsammans med TNS Sifo.

Undersökningarna visar

Undersökningarna ger en uppfattning om vilken kopieringsteknik som används, kopieringens omfattning, vilka förlagor och vilka verkstyper som kopieras. Exempelvis om det kopieras ur läromedel, dagspress, tidskrifter, prosa, lyrik, noter etc. Undersökningarna visar även förlagans ursprungsland.

Statistik till grund för licenskostnaden

Den del av undersökningarna som visar kopieringsvolymen ligger till grund för förhandlingar med motparten om hur mycket som ska betalas för rätten att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material.

Fördelningen mellan rättighetshavarna

Den del av undersökningarna som visar vad som har kopierats och delats ligger till grund för fördelningen mellan rättighetshavarnas organisationer.
Undersökningarna visar bland annat att sångtexter kopieras i relativt liten utsträckning på landets arbetsplatser, medan tidningar, tidskrifter och läroböcker kopieras i ganska stor omfattning inom skolans värld. Därför får rättighetshavare som verkar inom området för de sistnämnda förlagetyperna en större andel av ersättningen.
Filer