Law2
Straff vid upphovsrättsintrång
Senast uppdaterad: 2015-03-25

Böter och fängelse

Den som gör intrång i någon annans upphovsrätt med uppsåt (medvetet) eller av grov oaktsamhet kan straffas med böter (som är normalstraffet) eller fängelse i upp till två år.
Brottet faller under allmänt åtal, men normalt måste upphovsmannen/rättighets-havaren ange brottet till åklagare som sedan kan inleda en förundersökning och besluta om åtal.
Om det är ”påkallat ur allmän synpunkt” kan åklagare ta upp ett ärende på eget initiativ utan att målsägande/rättighetshavaren anmäler brottet. Så kan ske om upphovsrättsintrång exempelvis utförs systematiskt eller att det utförs som ett led i yrkesmässig verksamhet.
Upphovsrättslagen 53 §