Adult_education2_3164138166_1787858086
Kopiering inom Studieförbundens studiecirkelsverksamhet
Senast uppdaterad: 4 februari

För att möta cirkelledares behov av att kunna göra kompletterande kopiering inom studieverksamheten har Studieförbunden slutit kopieringsavtal med Bonus Copyright Access.

Kopiera för undervisning

Kopiering får göras ur offentliggjorda svenska och utländska verk, exempelvis böcker, läromedel, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera.

Cirkelledare får kopiera

Avtalet ger cirkelledare, men inte cirkeldeltagare, rätt att:
 • Kopiera i kopiator
 • Skriva ut
 • Göra OH-bild
 • Kopiera digitalt för att lägga in i presentation, t.ex. PowerPoint (åhörarkopior får enbart delas ut i pappersform)

Studieförbund som omfattas av avtalet med Bonus Copyright Access

Avtalet gäller cirkelledares kopiering för studieverksamhet inom Studieförbundens tio studieförbund.
Följande förbund omfattas:
 • Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
 • Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle (Bilda)
 • Folkuniversitetet (FU)
 • Kulturens Bildningsverksamhet
 • Studieförbundet Ibn Rushd
 • Studieförbundet Medborgarskolan (Mbsk)
 • Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)
 • Sensus studieförbund (Sensus)
 • Studiefrämjandet (Sfr)
 • Studieförbundet Vuxenskolan (SV)
Filer