Bonus Copyright Access styrelse
Senast uppdaterad: 6 februari

Bonus Copyright Access styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Därutöver finns åtta suppleanter och fyra adjungerade ledamöter. Ordföranden är opartisk och representerar inte någon av medlemsorganisationerna.
BCA5

Ledamöter


Tomas Lidman
Ordförande
Mats Lindberg
1:e vice ordf.
Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Lars Strandberg
2:e vice ordf.
Sveriges Tidskrifter AB – Sveriges Tidskrifter
Wiwi Ahlberg
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB
Elisabet Widlund Fornelius
Musikförläggarna
Rickard Vinde
Svenska Läromedel
Mikaela Zabrodsky
Svenska Förläggareföreningen – SvF
Malin Koch
Sveriges Författarförbund – SFF

Suppleanter


Per Hultengård
TU Service AB (TidningsUtgivarna) – TU
Gunnar Ardelius
Sveriges Författarförbund – SFF
Jenny Lundström
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB
Martin Q Larsson
Föreningen Svenska Tonsättare – FST
Sofia Jerneck
Svenska Tecknare – ST
Stefan Martell
Svenska Läromedel – FSL
Erica Wänelöf
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Adjungerade


Mårten Karlsson
Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP
Paul Vestergren
Bildleverantörernas Förening – BLF
Åsa Anesäter
Svenska Fotografers Förbund – SFF