Bonus Copyright Access styrelse
Senast uppdaterad: 19 mars

Bonus Copyright Access styrelse består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Därutöver finns åtta suppleanter och fyra adjungerade ledamöter. Ordföranden är opartisk och representerar inte någon av medlemsorganisationerna.

Ledamöter


Tomas Lidman
Ordförande
Mats Lindberg
1:e vice ordf.
Konstnärernas Riksorganisation – KRO
Lars Strandberg
2:e vice ordf.
Sveriges Tidskrifter AB – Sveriges Tidskrifter
Per Kornhall
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB
Jerker Fransson
Läromedelsföretagen
Jon Dahlén
Sveriges Författarförbund – SFF
Katarina Hedman
Musikförläggarna
Mikaela Zabrodsky
Svenska Förläggareföreningen – SvF

Suppleanter


Richard Herold
Svenska Förläggareföreningen – SvF
Jan Fager
TU Service AB (TidningsUtgivarna) – TU
Martin Jonsson Tibblin
Föreningen Svenska Tonsättare – FST
Sofia Jerneck
Svenska Tecknare – ST
Patrik Lundberg
Sveriges Författarförbund – SFF
Jenny Lundström
Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB
Stefan Martell
Läromedelsföretagen

Adjungerade


Alfons Karabuda
Sveriges kompositörer och textförfattare – SKAP
Paul Vestergren
Bildleverantörernas Förening – BLF
Åsa Anesäter
Svenska Fotografers Förbund – SFF