Svenska kyrkans kopieringsavtal för arbetsplats
Senast uppdaterad: 2016-03-15

Svenska kyrkan har kopieringsavtal med Bonus Copyright Access för intern informationsspridning bland anställda inom Svenska kyrkan.

Kopiera för intern informationsspridning

Bonus Copyright Access kopieringslicens för arbetsplatser gör det möjligt att kopiera ur böcker, läromedel, facklitteratur, dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter med mera för intern informationsspridning inom arbetsplatsen.
Licensen gör det möjligt att:
 • Fotokopiera ur utgivna verk – både svenska och utländska
 • Fotokopiera för intern utbildning
 • Göra så många kopior som det finns behov av
 • Sprida kopiorna internt inom verksamheten
Licensen ger inte rätt att:
 • Kopiera digitalt (ladda ner, skanna, lägga upp på intranät, printa etc.)
 • Kopiera noter

Avtalet omfattar följande enheter inom Svenska kyrkan

 • Församlingar, kyrkliga samfälligheter, stift i Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, Kyrkomötet, Kyrkostyrelsen, Kyrkofondens styrelse, Nämnden för kyrkolivets utveckling, Nämnden för internationell mission och diakoni, Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet, Biskopsmötet, Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar, Svenska kyrkans valprövningsnämnd, Svenska kyrkans överklagandenämnd,
 • Undersviks stiftsgård, Stiftsgården Breidagård, Åkerögården EFS, Gransnäs ungdomsgård, Sköldviks lägergård, Vårdnäs stiftsgård, Stiftsgården Flämslätt, Stiftsgården Lilleskog, Stiftsgården Stjärnholm, Finnåkers kursgård, Rättviks stiftsgård, Kastlösa stiftsgård, Stiftsgården Tallnäs, Stiftsgården Åkersberg, Södra Hoka Ungdomsgård, Åh stiftsgård, Dömle stiftsgård, Stiftsgården Edsåsen, Hållandsgården, Stiftsgården Söråker, Kyrkans fjällgård Saxnäs, Skellefteå stiftsgård, Graninge stiftsgård,
 • Svenska kyrkans Utbildningscentrum,
 • Svenska kyrkans Församlingsförbunds kansli i Stockholm, Stiftsförbundens kanslier samt
 • Svenska kyrkans Ungas förbundskansli och distriktsstyrelser.
GettyImages_200412051-001
Kopieringsregler