533_x_2
Teckna avtal för yrkeshögskoleutbildning
Senast uppdaterad: 21 augusti

Utbildningsanordnare som har tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva yrkeshögskoleutbildning tecknar avtal med Bonus Copyright Access på samma villkor som gäller för kommun och landsting.
Pris per årsplats läsåret 2019/2020
Yrkeshögskoleutbildning eller motsvarande 122.50 kr
6 % moms tillkommer

Utbildningsanordnare ansvarar för att avtal tecknas

Varje anordnare av yrkeshögskoleutbildning ansvarar för att avtal tecknas med Bonus Copyright Access.
Att kopiera och dela skyddat material för undervisning utan tillstånd är ett brott mot upphovsrättslagen. Samtliga kommuner, landsting, regioner samt högskolor har tecknat avtal med Bonus Copyright Access för att underlätta lärarnas yrkesutövning.

Så här tecknar du avtal för yrkeshögskoleutbildning

1
Skriv ut två exemplar av Avtal 2019/2012.
2
Underteckna och skicka in båda exemplaren till Bonus Copyright Access tillsammans med ifylld registerblankett med uppgifter om verksamheten.
3
Vi returnerar ett exemplar med vår underskrift.

Elevstatistik

Ersättningen för läsåret baseras på statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan, eller likvärdiga uppgifter, och rapporteras i form av årsplatser.

Årlig fakturering vid läsårets slut

Anordnare av yrkeshögskoleutbildning faktureras årligen i slutet av varje läsår.
De utbildningsanordnare som inte finns med i statistiken får en blankett från Bonus Copyright Access för att rapportera elevantalet.
I det fall ovan nämnd statistik saknas och därmed inte går att använda vid Bonus Copyright Access fakturering i slutet av läsåret ska skolan på uppmaning av Bonus Copyright uppge antalet årsplatser.