MoK
Teckna musik- och kulturskoleavtal
Senast uppdaterad: 2019-12-30

Musik- och kulturskoleavtalet gör det möjligt för lärare och elever på kommunala musik- och kulturskolor att kopiera och dela noter och sångtexter för undervisning.

Treårigt musik- och kulturskoleavtal 2020-2022

Det nya Musik- och kulturskoleavtalet är ett treårigt avtal som ersätter de tidigare två avtalsvarianterna ensembleavtalet respektive individuell- och ensembleavtalet.
Eftersom tillstånd behövs innan man kan kopiera och dela skyddat material för undervisning har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förhandlat fram ett ramavtal med Musikförläggarna Föreningen Svenska Tonsättare (FST) och Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap).
Även om musik- eller kulturskolan köper in undervisningsmaterial eller använder digitala tjänster på marknaden som tillhandahåller noter och sångtexter har de flesta musik- och kulturskolor normalt behov av att ibland kunna kopiera och dela andra skyddade sångtexter och noter än de som ingår i det köpta materialet eller som ingår i den digitala tjänsten.
Att söka individuella tillstånd, från samtliga rättighetshavare exempelvis berört förlag, upphovsperson och eventuella dödsbon, är inte praktiskt hanterbart – varken för skolan eller rättighetshavarna. För att det ska vara lagligt att kopiera och dela i sådana situationer behövs Musik- och kulturskoleavtalet.

Så här tecknas avtal

1_3171078704
Skriv ut två exemplar av Överenskommelse om treårigt kopieringsavtal för noter och sångtexter i kommunal musikskola/kulturskola 2020_2022 och ange elevantal. Avtalet tecknas för tre år men elevantal ska rapporteras årligen till Bonus Copyright Access. Här kan du läsa mer >>
2_2847393429
Underteckna och skicka in båda ett exemplaren till Bonus Copyright Access.
3_2008064615
Vi returnerar ett exemplar med vår underskrift.
Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 19:43