MoK
Teckna kopieringsavtal för kommunal musik- och kulturskola
Senast uppdaterad: 2018-02-12

Syftet med kopieringsavtalet för individuell- och ensembleundervisning är att möjliggöra för lärare på kommunala musik- och kulturskolor att göra kompletterande kopiering av lösa stämmor av musikaliskt verk med eller utan sångtext.

Två olika kopieringsavtal att välja mellan

Kommunen kan välja mellan två olika kopieringsavtal för kopiering inom den kommunala musik- och kulturskoleverksamheten – avtal för kopiering vid individuell- och ensembleundervisning och avtal för kopiering vid ensembleundervisning.

Så här tecknas avtal

1_3171078704
Skriv ut två exemplar av Avtalsbeställning och välj avtalstyp (individuell- och ensembleundervisning eller ensembleundervisning).
2_2847393429
Underteckna och skicka in båda exemplaren till Bonus Copyright Access.
3_2008064615
Vi returnerar ett exemplar med vår underskrift.