Friskola
Teckna Skolkopieringsavtal för friskolor
Senast uppdaterad: 2019-08-20

Det är varje friskolas ansvar att lärare, elever, pedagoger och barn kopierar och delar lagligt och att Skolkopieringsavtal tecknas med Bonus Copyright Access.

Individuellt eller centralt avtal

Skolkopieringsavtalet är ett förhandstillstånd att kopiera och dela upphovsrättskyddat material. Varje friskola tecknar själv avtal med Bonus Copyright Access. För friskolor som har en och samma huvudman kan centralt avtal tecknas för samtliga skolor. Avtal tecknas också för förskolor.

Så här tecknar du avtal för friskolan

1_31710782
Skriv ut två exemplar av Avtal 2019/2020.
2_2847393429
Underteckna och skicka in båda exemplaren till Bonus Copyright Access tillsammans med ifylld registerblankett med uppgifter om verksamheten. Ska avtalet omfatta flera friskolor med samma huvudman används registerblankett för centralt avtal.
3_20080642
Vi returnerar ett exemplar med vår underskrift.