Kaknas2_2122282593
TV och radio
Senast uppdaterad: 2018-10-16

Att visa TV utanför hemmet förutsätter tillstånd. Rätten att visa en kanal styrs av de olika programbolagens regler och villkor. Det behövs även tillstånd för att spela musik eller radio i offentlig miljö.

TV och radio i offentlig miljö

Att visa TV utanför hemmet, t.ex. för anställda eller för kunder, i gemensamma utrymmen som väntrum, fikarum, på ungdomsgård etc. förutsätter programbolagens tillstånd. Olika programbolag har olika villkor. Läs mer på Copyswedes webbplats.
Att ha radio eller spela musik i offentlig miljö förutsätter också tillstånd. Kontakta Stim och Sami

Spela in och visa program i skolan

Det är tillåtet att visa TV-program eller lyssna på radioprogram i klassrummet medan de sänds, men för att få spela in program behövs tillstånd.
Avtal för att spela in program från SVT, TV4 och SR tecknas med upphovsrättsorganisationen Copyswede. Här kan du läsa mer om visning av TV-program i undervisning.
Många av UR:s program finns tillgängliga i olika slutna nätverk som man behöver inloggning till för att komma åt. Skolor som via kommunen eller själva har avtal med en mediecentral eller med NE Skola kan få tillgång till programmen där.
På Skolverkets hemsida finns en upphovsrättsguide för lärare om användning av av film, radio- och TV-program för undervisning.
Vad är offentlig visning?
Vad är offentlig visning?
Även om visning av TV och film sker på exempelvis en arbetsplats kan visningen bedömas som offentlig. Arbetsplatsen behöver då tillstånd. Kontakta Copyswede och Swedish Film.