5-bild_upphovsratt2
Användning som är tillåten utan tillstånd
Senast uppdaterad: 2015-12-15

Utgångspunkten är att upphovsmannen har ensamrätt till det han eller hon skapat. Men trots det är vissa användningssätt tillåtna utan upphovsmannens tillstånd. Vilka användningssätten är finns reglerat i upphovsrättslagen.

Upphovsmannen har ensamrätt att bestämma – men inte alltid

Undantagen i ensamrätten har tillkommit för att skapa en balans mellan upphovsmannens ensamrätt och samhällets och allmänhetens behov av att i vissa sammanhang få använda verk utan tillstånd. Det handlar exempelvis om att tillgodose yttrandefrihets-, undervisnings-, forsknings- och bildningsintressen.

Speciella regler för varje inskränkning

För de olika inskränkningarna i upphovsmannens ensamrätt gäller olika regler. Exempel på inskränkningar är den rätt var och en har att kopiera för privat bruk och rätten att citera ur någon annans verk utan tillstånd. Men om du kopierar för privat bruk får du till exempel inte kopiera en hel bok. Och om du citerar ur ett verk och publicerar citatet får du inte ändra i texten du citerar.

Den ideella rätten ska alltid respekteras

När ett verk används med stöd av någon av inskränkningarna ska upphovsmannens ideella rätt alltid respekteras. Det ska även framgå ur vilken källa man hämtat verket. Exempelvis ska ett artikelcitat normalt sett åtföljas av både journalistens namn och en uppgift om vilken tidning artikeln är hämtad ur.
Den ideella rätten ska alltid respekteras
Det gäller även när ett verk används med stöd av någon av upphovsrätts-lagens inskränkningar.