Det ska vara lätt att kopiera rätt!
Senast uppdaterad: 21 januari

Att vara kontaktperson för Högskoleavtalet innebär bland annat att vi på Bonus Copyright Access kan behöva din hjälp med att nå ut med information om kopieringsregler till berörd personal på lärosätet.

Kopieringsguide för högskola och universitet

Sätt upp kopieringsguiden vid kopiatorer och skrivare på lärosätet

Hogskolebroschyr_27
Kopieringsguide_Hogskolor_2014

Lathund

Informera om kopieringsreglerna

Lathund_Hogskoleavtalet
Lämpligt tillfälle att informera om Högskoleavtalet är vid läsårs- eller terminsstart. Att presentera Högskoleavtalet i punktform för exempelvis lärare tar cirka 10-15 minuter om man använder lathunden.

Banner

Se till att bannern läggs upp på lärosätets digitala plattform

På så vis får lärare och andra som berörs av Högskoleavtalets regler alltid tillgång till aktuell information om reglerna och vad som gäller enligt upphovsrättslagen.
Kopieringsregler_250pxjpg
251px X 155px
Kopieringsregler_150pxjpg
149px X 93 px
Kopieringsregler_200pxjpg
203px X 126px
Kopieringsregler_280px
289px X 104px

phone_25515683
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor
08-545 429 00Beställ publikationer