5-bild_upphovsratt3
Vem får skydd?
Senast uppdaterad: 2015-01-27

Den som skapat verket – upphovsmannen

Den som skapat ett verk är upphovsman till verket. Upphovsmannen är alltid en fysisk person. Ett företag eller en arbetsgivare kan aldrig vara ursprunglig upphovsman – däremot kan företaget förstås ingå avtal med upphovsmannen som ger företaget rätt att använda verket på visst sätt.

En upphovsman behöver inte vara myndig för att få ensamrätt till sina alster. Ett barn har samma ensamrätt som en vuxen.
Bara en människa kan vara upphovsman. Även om man sticker en pensel i handen på en schimpans och låter apan måla på en tavelduk får schimpansen ingen upphovsrätt till det som målats.
Upphovsrättslagen 1 §