5-bild_upphovsratt
Upphovsrätt – ett sätt att få betalt
Senast uppdaterad: 2017-01-09

Upphovsrätten är grundläggande för att författare, konstnärer, fotografer, journalister, kompositörer och andra rättighetshavare ska få betalt för sitt arbete.

Upphovsrätten berör många områden

Upphovsrätten skyddar inte bara böcker, tidningar, konst, musik, film utan också exempelvis datorprogram, radio- och tv-utsändningar, artistframföranden, teater, balett, bruksföremål som möbler och kläder, arkitektur, kartor – listan kan göras lång.
I lagen om upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk (upphovsrättslagen) finns bestämmelser om vad som krävs för att något ska vara skyddat av upphovsrätt och vad upphovsmannens ensamrätt innebär.

Internationell upphovsrätt

Tre konventioner berör den svenska upphovsrätten ur ett internationellt perspektiv. Bernkonventionen (BK) för skydd av konstnärliga och litterära verk, Världskonventionen (VK) om upphovsrätt och Romkonventionen (RK) om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag. Sverige är anslutet till samtlig tre konventioner.
Genom att stater, som exempelvis Sverige, undertecknar konventionerna är man också beredd att ge utländska upphovsmän skydd i sitt land. Enligt BK har en upphovsman skydd för sina verk i alla konventionsländer utan några formaliteter som exempelvis krav på verkregistrering.
Upphovsrättslagen